مقالات

آیا نمودار سالم وزن خود را می‌دانید؟

نویسنده : دکتر پاسچر 2023-03-04 بدون دیدگاه

وزن بدن

نمودار سالم وزن بدن بر اساس قد هر شخص چقدر می باشد؟

وزن بدن و ساختار آن  از اجزای اساسی تناسب کلی بدن میباشد. چاقی یکی از عوامل اصلی خطر ابتلا به بیماری های قلبی است. علاوه بر این ، اضافه وزن بدن می تواند به بسیاری از مفاصل بدن از جمله کمر، ران ها، زانوها، مچ پا و پاها فشار قابل توجهی وارد کند. همچنین می تواند حفظ وضعیت بدن را با پیامدهای نامطلوب برای سایر قسمت های بدن دشوار نماید.

 

به همین خاطر (همچنین به خاطر بهداشت و رفاه کلی شما)، بهتر است در دامنه مناسب، وزن خود را حفظ کنید. تعدادی از روشهای مختلف برای تعیین دامنه وزن مناسب شما وجود دارد. یک روش ساده که توسط مرلین موفات، نویسنده همکار، استفاده شده است، با استفاده از یک فرمول ریاضی میباشد. (نمودار سالم براساس کیلوگرم بر سانتیمتر در پایان مقاله آورده شده است)

 

برای مردان فرمول به شرح زیر عمل می کند: با 106 پوند برای 5 فوت اول قد شروع کنید و 6 پوند هر اینچ اضافی برای قد اضافه کنید؛ وزن مناسب شما نباید بیش از 10 درصد بالاتر از این رقم و بیش از 10 درصد کمتر از این عدد باشد. به عنوان مثال، اگر 5 فوت و 9 اینچ هستید، با 106 پوند برای 5 فوت اول شروع می کنید و 6 پوند دیگر برای هر 9 اینچ اضافی یا 54 پوند بیشتر به آن اضافه می کنید. جمع آن 160 پوند است. ده درصد 160 پوند، 16 پوند است. بنابراین وزن شما نباید بیشتر از 176 پوند (و نه کمتر از 144 پوند) باشد.

 

برای زنان، با 100 پوند برای 5 پوند اول قد شروع کنید و برای هر اینچ اضافی 5 پوند اضافه کنید؛ دوباره، وزن مناسب شما نباید بیش از 10 درصد بالاتر یا کمتر از این رقم باشد. اگر 5 فوت و 4 اینچ هستید، ابتدا با 100 پوند برای 5 فوت اول شروع می کنید و 5 پوند دیگر برای هر 4 اینچ اضافی یا 20 پوند اضافه می کنید. جمع کل 120 پوند است. ده درصد از 120 پوند، 12 پوند است. بنابراین وزن شما نباید بیشتر از 132 پوند (و نباید کمتر از 108 پوند) باشد.

 

برای مراجعه سریع، می توانید از نمودار دامنه وزن سالم که براساس این فرمول میباشد، استفاده کنید.

اگر متوجه شدید که نسبت به قد خود از دامنه وزن سالم، بالاتر هستید، ممکن است بدن خود را در معرض آسیب قرار دهید. باید در اندیشیدن به یک برنامه متناسب کاهش وزن به دنبال کمک تخصصی باشید.

 

به نظر من ...